Sponsored Links Quicklinks for Easy Navigation

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012

Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 1
CAT PG ENTRANCE EXAMINATION AFMC PUNE-2012
PRIORITY – III
S No NAME REMARKS
1 13 8/1/1986
2 51 20/10/87
3 58 10/12/1977
4 94 21/03/79
5 95 24/07/74
6 96 22/06/72
7 97 7/11/1975
8 117 15/10/71
9 181 12/12/1972
10 924 18/03/75
CAT PG ENTRANCE EXAMINATION AFMC PUNE-2012
PRIORITY – IV
S No PROSPECTUS NO NAME REMARKS
1 16 EX-MAJ ST MEETEI 1/3/1979
2 495 EX MAJ AMEY RAMAKANT GURSALE 10/1/1982
CAT PG ENTRANCE EXAMINATION AFMC PUNE- 2012
PRIORITY-V
S No NAME REMARKS
1 1 RAGINI THAPA 30/08/85
2 2 PAWAR YOGITA RAMRAO 16/07/86
3 3 PANDEY SHWETA S 30/08/86
PROSPECTUS
NO
DATE OF
BIRTH
Dy Comdt Dithi Chakraborty
Dy Comdt Anil Kumar Ja
Dy Comdt Manish Kumar
Dy Comdt Jishnu Barua
Dy Comdt Shailendra Kumar
Dy Comdt Vijay Bahadur
Dy Comdt Arvind Kr Bhagat
Prashant Mishra
Dy Comdt Sanjay Kumar
Dy Comdt Neerupama Paliyal
DATE OF
BIRTH
PROSPECTUS
NO
DATE OF
BIRTH AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 2
4 4 SHAIKH SAMIR AIJAZ 12/07/79
5 5 GHUGE ROHAN SUDAM 01/09/84
6 6 BODKE OMPRAKESH LAXMNRAO 30/12/84
7 7 NEHA BHARDWAJ 24/05/86
8 8 VIVEK SRIVASTAVA 11/12/82
9 9 AMBEKAR ROHIT SHRAKANT 01/01/87
10 10 SWATI SHARMA 11/08/85
11 11 SHASHANK JANKIRAM EKADE 05/05/86
12 14 KIRAN KUSHWAH 12/09/82
13 17 KAMBLE VINITKUMAR SHIRIRANG 23/06/86
14 18 JAGTAP VINOD MANOHAR 23/11/85
15 19 MUTHU VENKAT T 02/01/86
16 20 KUMBHAR DINESH PRABHAKAR 11/03/86
17 21 BHALERAO SHREYAS VIJAY 25/06/87
18 22 JYOTIKA SHARMA 04/11/85
19 23 DUDHAT VAIBHAV LAXMIKANT 09/01/86
20 24 JOSHI NIKHIL 18/9/84
21 25 PATIL RAHUL BHARAT 22/5/86
22 26 PAWAR CHARUATTA M. 05/06/84
23 27 KILLEDAR SNEHAL SATAPPA 29/01/86
24 28 MAHAJAN AKSHY ASHOKRAO 02/01/86
25 30 PATIL VISAL RAMESH 30/05/83
26 31 PATIL GARYENDRA NARAYAN 06/08/82
27 32 PATIL VIVEK VASANT 17/01/85
28 33 AKRITI KASHYAP 29/9/88
29 34 SHAILESH KUMAR 17/4/87
30 35 SHUBHA JAGGI 16/04/84/
31 36 RAVI PRAKASH SHARMA 07/11/82
32 37 MANUSHRI SHARMA 30/11/86
33 38 EKTA RAIRIKAR 23/06/87
34 39 ANU SHARMA 09/09/82
35 40 HARSHIKA CHAWLA 21/12/86
36 41 PUNDGE SUSHILKUMAR N 10/10/83
37 42 APOORVA SARASWAT 15/4/86
38 44 ARIFA FARHEEN 09/06/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 3

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012

AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012

39 45 KINNARI PANKAJ SHAH 08/12/87
40 46 DR KAJAL GUPTA 30/6/82
41 47 ANITA RAWAT 15/4/81
42 48 MEENAKSHI AGARWAL 07/06/84
43 49 VISHNU ABHIMANUYS 04/03/88
44 50 PARKHI MAYUR VIKAS 24/8/86
45 53 KAMRAM ZAMAN 25/5/88
46 54 NESH SAXENA 19/8/87
47 59 ISHITA DINESH DAWDA 08/04/89
48 60 HARVINDER SINGH 30/12/88
49 61 ABHILASHA KUMARI 01/07/85
50 62 SIDDARAMESHWAR V P 01/07/87
51 63 SUMIT CHATTERIJEE 05/07/87
52 65 BHAGWAT AMRUTA AJIT 10/05/86
53 66 CHAVAN DIPALI TANAJIRAO 06/02/85
54 67 CHARULATAE KADAM 18/4/85
55 68 GHATGE VARSHA GANGADHAR 06/07/86
56 69 SAYAD WASEEM YOUSUF 22/5/84
57 70 ANNAPURNA BETAGERI 25/5/86
58 72 AYODHAYA KUMAR 02/02/80
59 73 REHA DHARMARAJ 11/08/88
60 74 SURENDRAN L 05/06/86
61 75 NITHYANANDHAN M 25/1/87
62 76 IYYAPPAKUMAR R 21/5/86
63 77 MANTVANNAN M 19/4/86
64 78 RAJESH D 29/11/82
65 80 ELAYAKUMAR S T 10/11/85
66 81 GOKULAN T 04/02/85
67 82 VARUN KIMAR E 11/12/85
68 83 GOKUL KUMAR K 18/06/86
69 84 SHUBHRA VERMA 09/01/85
70 85 VIKAS RAIKWAR 18/11/86
71 86 PANDE NIVEDITA VISHNU 16/5/87
72 87 DESAI AMAR NIVARUTTI 15/08/85
73 88 BOKEN RAJU RAMESHWAR 25/05/83AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 4
74 90 KOKATE SARANG RAVINDRA 11/12/82
75 91 PATIL AKASH PRAKASH 29/09/85
76 92 PAREKH KALPESH MANOHAR 10/03/87
77 93 POWAR PANKAJ CHANDRKANT 14/03/86
78 99 J AIURI THILAK 28/04/87
79 100 C SRIDHAR 23/05/87
80 101 KASTURI RANJAN 28/08/87
81 102 R SURESH 10/05/87
82 103 ANBARASU I 15/04/86
83 105 C K JANKIRAMAN 10/06/86
84 106 SHANTHOSH PRIYAN S 04/08/86
85 107 SURIYA PRAKASH K 20/06/83
86 108 PRABHAKARAN S 09/06/85
87 109 SRIDHAR B 29/03/87
88 110 MOHAMMED JAFEAR SADIQU 04/05/88
89 111 KAMALA SANGANI 28/06/87
90 112 SATYA MOORTHY R 03/06/88
91 113 S KARUPPASHAWAMI PRAKSH 27/07/86
92 114 ARUN KUMAR R 20/07/87
93 116 PRAGYA PANDEY 21/10/83/
94 118 NITI KATAKWAR 30/06/85
95 122 ANUPAM SHARMA 28/05/84
96 123 SANIA SHAHBAZ HASNAIN 16/10/86
97 124 MAULIK PVRSHOTAMBHAT VORA 11/09/88
98 125 PRATIK KUMAR PA MAKWANA 06/03/88
99 126 NIRAV RAMNIKLAL KACHA 10/03/88
100 128 AIAMPERUMAL A 25/02/86
101 130 RAGHAVEDER TEMKAR 26/09/86
102 131 AJAY SHEKAR K R 13/12/85
103 132 REETHESH R SHETTY 16/05/85
104 133 K SURESHKUMARAN 07/09/87
105 134 VIMAL KUMAR K H 18/11/87
106 135 GOPINATH REDDY V 08/08/85
107 136 PENUMADU SRIKANTH 05/04/84
108 138 DESAI SANTOSH BADAKU 21/01/88AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 5
109 139 P.S.V.R.V.G VIJAY KUMAR 16/9/85
110 140 ANSHUMAN CHANDA 31/12/81
111 141 KHANPURE AMOL VIJAY 18/5/86
112 142 PONATHIL ABHISHEK PRADEEP 30/01/87
113 143 THITE ASHISH CHANDRKANT 21/01/86
114 144 SHILPA PATERIA 13/11/82
115 145 VINOD KUMAR B M 15/05/88
116 146 GURUPRASAD ANTIN 03/03/87
117 147 PRASHANT PRABHU J 05/07/84
118 148 ROHITS 07/10/85
119 149 ROSHAN T 29/09/85
120 150 ANIRBAN BHAWNIK 29/11/83
121 151 PANKAJ KUMAR SINHA 28/07/84
122 154 BRAJESH KUMAR SINGH 28/08/86
123 155 PERVESH KUMAR 30/12/84
124 156 SIPI VERMA 10/07/85
125 157 BHOLE YATIN SUNIL 17/04/87
126 158 FENIL RAJU ABRAHAN 15/11/85
127 162 GAURAV AKHAND 29/09/87
128 163 KAVITA PATWA 30/11/85
129 164 SUREKHA SHARMA 10/12/84
130 165 MARKAD SWAPNIL BALARAM 04/05/86
131 166 MADHU SUMUKH MAHADEV 16/09/87
132 167 SAWANI VRUSHALI JOTIRAM 25/09/86
133 168 JAIN PUNIT ASHOK 18/11/87
134 169 V MANIKANDAN 06/02/88
135 170 JASU PANDIAN R 09/11/84
136 171 S SURESH 04/06/85
137 172 BASHEER AHMED S 04/02/87
138 173 KARWA ANKEETA RAJONDRA 01/06/88
139 174 FALGUNKUMAR K DHOREEYANEE 03/03/89
140 175 SUNIT ANILKUMAR SAVALIA 16/12/88
141 176 KIRANE AKHILESH GUMAVANT 28/03/88
142 178 NEETI NEHA 18/05/86
143 179 MADHU MALA 21/04/83AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 6
144 182 GUPTA SAGAR R 23/03/87
145 184 RAJAT RANYAL 17/02/87
146 185 PATIL CHETAN ASHOK 26/10/87
147 186 MAHESH VIJAY BODKE 21/02/87
148 188 SAHANA S R 20/10/86
149 189 SIDDURAJ C SAJJAN 24/07/85
150 190 JAGADAVI C SAJJAN 14/05/87
151 191 VINOD KUMAR 12/07/84
152 192 SURABHI MDHABEY 27/02/79
153 194 DEEPIKA M 11/01/87
154 195 SHINGAVI LEENA RAJENDRA 11/04/86
155 196 MATHUMITH RAMESH 12/04/88
156 197 KIRAN KUMAR R 14/7/84
157 198 VIPIN KUMAR 02/08/85
158 199 TONY MATHEW 19/05/85
159 200 SWETHA REBA MATHEWAS 15/05/84
160 201 RENJI MATHEW 31/05/84
161 203 RASHMI N R 03/07/87
162 204 LOPAMUDRA PRADHAN 09/04/87
163 205 KRISHNA KUMAR M P 29/09/84
164 208 PRAKASH BHARATI 01/01/85
165 209 SOWMYA B U 14/02/88
166 210 S RAJA 25/06/85
167 212 VIBHOR AKOTIYA 04/01/86
168 213 BELA SHARDA 22/01/86
169 214 KASI M 05/06/86
170 216 DINESH K R M 09/06/86
171 217 SAGAR CHANDRAKAR 28/09/85
172 218 AJEET KUMAR 05/01/85
173 219 RAJEEV KUMAR 05/05/83
174 220 LALIT GARG 08/07/88
175 221 DHARMENDRA K RAI 25/01/85
176 222 S A IDREES 01/07/87
177 223 VIKASH RANJAN 05/04/83
178 224 RAM KUMAR P 15/05/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 7
179 225 P ARUN PRASAD 16/08/87
180 226 JAVID RAJA 26/01/86
181 227 VARSHA B G 09/09/87
182 228 SHAWTA CHOVHAN 05/02/83
183 229 SAURABH PANDEY 28/12/82
184 230 MRIDULA SINGH 16/02/89
185 231 NEERAJ KUMAR JAIN 05/08/82
186 232 SMITA CHOVHAN 29/08/84
187 233 AKANKSHA JAIN 31/01/86
188 235 FARHAN FAGAL 20/03/88
189 236 PRIUSH RAI 13/10/85
190 237 MEGHA KAWLE 14/03/87
191 238 SUHAS V CANDGE 03/08/85
192 240 PRYANKA GUPTA 25/05/85
193 242 TUSHAR GOVIND BHAI 07/01/853
194 243 KAPADIYA SANDIP SHASHIKANT 17/04/85
195 244 RADHA KRISHNAN 25/07/85
196 245 YOGENDRA KUMAR VERMA 20/01/84
197 246 CHANDRA SEKHAR 05/07/87
198 247 RAKESH MISHRA 14/08/85
199 248 MANOJ N 18/07/87
200 249 JOEL THOMAS 16/12/84
201 250 MOHAMMED SHAHID ALI 17/12/861
202 251 MOHAMMED SAJID ALI 19/12/82
203 252 NAVEEN K V 13/08/85
204 253 PUTUN PATEL 14/12/84
205 254 VISHAL JAYANITILAL 13/10/87
206 255 JIGGARKUMAR D 15/08/88
207 256 MAYARI KUMAR N 31/03/88
208 257 JULASANA RAVIKUMAR 26/06/88
209 258 BALDHA DHARMIT 23/08/88
210 259 RAKHOLIA SUDHAKAR 13/04/88
211 260 SACHIN KUMAR 27/08/88
212 264 AVDAIT JATHAR 06/11/87
213 265 BHAVIK V PANCHAL 11/07/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 8
214 266 CHHAJED PUNIT 30/05/85
215 268 SHAMIK S WAGH 06/11/84
216 269 MAKADIA MANTHWAND 15/05/87
217 270 BHAMDERI RAMES KUMAR 09/09/86
218 271 SUTARIA DIPALKUMAR ANILBHAI 25/04/87
219 272 MEHUL SANGANI 22/06/88
220 274 SUSHANNTA C KUMBHAR 04/10/88
221 275 HARSHAL AJABARAO PATIL 19/06/88
222 276 VINIT SETH 31/07/83
223 278 AMULYA T M 22/08/88
224 280 PRASHANT DENI WAL 12/08/87
225 281 GAJENDRA KUMAR 15/04/85
226 282 SUNIL KUMAR DADWICH 01/03/86
227 283 ANKIT PRASHAD 12/03/88
228 284 AJAY JAGLAN 05/12/85
229 285 SHITIZ COONER 21/05/86
230 286 ROHIT BABAL 10/07/86
231 287 SHASHI RANJAN 16/04/86
232 288 NARESH KR GHIRUMAMILLA 07/05/86
233 290 VIVEK PATEL 07/09/85
234 291 PRASHANT DAVE 14/12/87
235 292 KUNAL R CHAMPANERI 14/06/88
236 293 SIDDHI TAWADIYA 24/10/85
237 294 PARUL NEMA 02/12/86
238 295 NIKITA PAL 29/05/87
239 296 NEHA DHAVALPURE 30/05/85
240 297 CHANDAN KR KM 08/12/81
241 298 K NARMADHA LAKSHMI 05/11/86
242 300 SHAVNAK VALAME 19/11/86
243 301 LAVU NARMADA 12/02/88
244 302 PALKAR AMIT HARISHCHANDRA 05/10/87
245 303 C RAYA BHANU KIRAN 10/02/86
246 304 VINAYAK MAHADEVBHI J 08/1187
247 305 RAKSHA R NAYAK 14/06/87
248 306 TIRUPATI KEDAR 22/01/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 9
249 307 ABDULLAH 23/01/80
250 308 JOSHI VIDIT MAHESHKUMAR 06/06/86
251 309 NANDISH V S 05/06/86
252 314 RAVI CHANDRAN K 05/05/88
253 315 SATISH KUMAR S V 18/04/84
254 316 S V SHAM KUMAR 09//07/85
255 317 SARATH BABU V 15/04/85
256 318 SACHIN TAMMANNAVAR 01/06/84
257 319 VIJAY V 04/12/82
258 320 HARISH K S 10/01/87
259 321 AJEY M HEGDE 12/09/87
260 323 SACHHIDANANDA D KARODE 25/04/86
261 324 CHANDRAKANT SINGH 14/10/88
262 326 VINOTH V 08/11/85
263 327 NATARAJAN M 14/03/84
264 328 S SAMSON DAVID 05/06/86
265 329 SIVASANKAR 15/12/85
266 330 ASHISH JAIN 27/02/86
267 331 DEEPASHRI R MUTALIK 22/05/87
268 332 ISHITA THAKUR 23/05/88
269 334 SOUMYAJIT BOSE 23/02/84
270 335 T G BABU 19/05/86
271 337 PRIYA KUMARI 03/12/87
272 338 NEETA KANWAL GHUNDAUAT 25/02/80
273 339 SHAKH JUNAID SHAHABUDDIN 12/09/86
274 340 ALOK JAIN 12/02/88
275 341 VIVEK SHARMA 15/05/85
276 342 SUNIL RAGHUWANSIH 07/05/86
277 343 ANIL KR RATNAWAT 01/01/86
278 344 YOGESH KUMAR GUPTA 05/09/83
279 345 VIVEK NAGAR 08/07/83
280 346 GAURAV YADAV 09/04/84
281 347 SHALINI SHARMA 30/08/89
282 348 D DHARMARAJAN GANDHI 02/10/84
283 349 SUREET SHUKLA 09/11/82AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 10
284 350 SAJAG 05/09/89
285 351 CHAVDA SUNIL HESMUKBAM 23/04/87
286 352 PRADEEP KUMAR 15/07/82
287 353 SWETHA 01/02/88
288 354 SNEHA JAWALKAR 16/03/87
289 355 P VAISHNAVI 20/02/87
290 356 ALDEN D’SOUZA 21/06/86
291 357 D S JOSHI 17/04/88
292 361 AMEY USULKAR 27/04/86
293 362 GUGRI MUKTHINATH 28/06/86
294 363 SANKET TYAGI 30/10/84
295 365 SHANMUGAM G 25/10/85
296 366 C JAYA PRAKASH 19/06/84
297 367 SUDHARSAN S 30/07/84
298 368 P JAYA KUMAR 27/03/84
299 369 PRANJAL CHAURASIA 13/06/85
300 370 MUDIT BHARGAVA 07/08/86
301 371 RAVI KUMAR 10/08/87
302 372 NIKUNJA KUMAR DAS 06/09/81
303 374 SHRIKANTA KUMAR B 21/07/81
304 375 DEVENDRA TIWARI 29/06/82
305 379 RAKESH SONI 30/07/85
306 380 SATISH SHARMA 19/05/88
307 381 CHAMSHILA D JADHAV 11/07/85
308 382 TEJASWINI DANDE 19/10/86
309 383 DEVAKAR ARCHMA BABAJI 13/10/84
310 384 MUBSHAR UL ISLAM 02/02/87
311 385 JITENDRA RAJPUT 06/09/84
312 386 KESHAN KUMAR KESHAV 25/05/80
313 387 PIYUSH JAIN 19/12/86
314 389 VISHNU KUMAR GUPTA 16/05/84
315 391 PARSANNA K 01/06/88
316 393 VISHAL ANIL KR GONDHI 02/05/88
317 395 PAWAR RAJESH BALARM 14/07/84
318 396 GITE PRASHANT M 26///01/89AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 11
319 397 GAIKWAD SHRIPAD PRAKASH 12/10/87
320 398 DOLE PRAMOD SURYAKANT 03/11/85
321 399 PARMAR JIGANESH KUMAR 11/05/85
322 400 ANKIT KUMAR CHAUHAN 11/06/88
323 402 PATEL NEVIL V 21/11/87
324 403 CHAUDHARI HITESH KUMAR 01/06/86
325 404 PANCHAL CHETEN KANILAL 30/03/87
326 405 PARAJAPATI H RAMABHAI 04/12/86
327 406 DHAVAL KUMAR BABUBHI 10/10/86
328 407 TRIVEDI PARTH ANIL 30/07/87
329 408 ANUP NAWAL 11/07/86
330 409 RAJ MOHAN M 06/06/87
331 413 V P MAPTHA 27/07/87
332 414 E SIVA 24/09/87
333 419 SUNIL GIDAMUDI 30/08/87
334 420 KIRAN URABINAHATTI 15/08/87
335 421 BALASI TAK 13/07/85
336 423 ANAND PATIL 08/11/83
337 426 PRAVEEN KUMAR 18/11/87
338 427 RALINE S OLOMON 21/12/86
339 428 ANJAN KUMAR 19/11/86
340 429 VINOD G TOTAGI 04/03/86
341 430 JAGANIYA V PANABAI 08/11/87
342 431 MYTHILI KRISHNAN 10/06/86
343 432 SATHISH PRABHU S S 02/07/87
344 433 APOORV SHASTRI 29/10/88
345 434 NEHA JAIN 29/12/86
346 435 MANISH BADKUR 27/03/84
347 436 POORVA BADKUR 15/08/88
348 438 SYED NABISAB 25/07/87
349 439 DINESH KUMAR S 30/05/84
350 440 KIRAN NAIK 13/06/87
351 441 VARUN DINESHBHAI P 05/01/85
352 443 AKSHATA MIRAJKAR 11/08/87
353 444 ROHAN JAIN 30/06/85AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 12
354 445 JIGNESHA THAKAR 15/06/87
355 447 AKSHARADITIYA SHUKLA 10/08/88
356 449 THOTE PALLAVI J 29/05/86
357 451 R SRINIVASAN 07/07/87
358 452 A.K. SATISH EMMANUEL 12/03/81
359 453 RAMYA S 20/03/88
360 454 AKASH RAJENDER 13/03/87
361 455 SINDHE HARSHAL RAMDAS 10/06/86
362 456 BHADJA DIP .P 20/11/88
363 457 KUSHAL M 15/07/85
364 458 SAJJAN M 29//11/86
365 461 A ALFFER SACRED S 05/05/85
366 462 AUNTONGNANA W 05/05/85
367 464 KUNKUMALLA KRISHNA 06/01/82
368 465 ROHIT JHAMNANI 14/03/85
369 468 PRAVEEN NATH G HANTA 23/08/87
370 475 KOOTHAN U T 05/12/84
371 476 RAJESH WILSON 27/06/85
372 477 DEIVEEGAN C 05/03/85
373 478 SATISH ANAND V S 19/05/87
374 479 SETHUMADHAVANT 20/03/85
375 480 AKASH RAJEEV 15/10/86
376 481 P AJAI KUMAR 13/12/87
377 482 IMTIZ AHAMED 05/08/86
378 483 CHIRAG T PATEL 13/05/87
379 484 R RAMANAN 28/01/86
380 485 PATEL PRASHANT KUMAR CHANDUBHAI 27/12/85
381 486 AK SUNITHEPRIYA 05/05/83
382 489 H VIKASH 12/01/87
383 490 AFRIN SAGIR 01/08/88
384 493 GHEEWALA PRATIK K R 28/08/87
385 494 MANISH RATURI 15/08/83
386 497 MINU BAKNA 06/03/85
387 500 HARSHAVARDHAN SING PAWAR 10/01/86
388 501 SHUBHAM CHELAWAT 04/10/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 13
389 502 PRAKHAR SINGH 12/11/88
390 503 DEEPALI BHANDARI 20/08/88
391 504 NEHA SAWANT 08/12/88
392 505 ADITYA DUBEY 13/06//84
393 506 MAYANK KUMAR S 20/08/83
394 507 MOHD SHOEB KHAN 11/11/85
395 508 MADHULIKA CHANDER 26/02/85
396 509 RUCHIKA TAMRAKAR 10/10/85
397 510 PRASHANT KUMAR SINGH 30/06/86
398 511 SMRITI RATHORE 21/08/86
399 512 RAJIV V KULKARNI 30/03/85
400 513 MURUKUTE AMIT S 17/09/85
401 514 DHIRAJ R JADITAN 16/07/85
402 516 VICHAR NIGAM 01/11/83
403 517 AMIT RAJAN 29/06/84
404 518 PARIMAL PEEYUSH 03/09/82
405 520 VIJAY KUMAR CHAUDHARY 01/08/81
406 521 ATUL PANDURY 07/09/85
407 523 CHIRAG CI SHAH 15/04/88
408 524 PATIL AJAY KUMAR 31/05/86
409 525 ABHIJEET N KABADE 11/07/86
410 527 ATTAR JUBERAHAMADR 25/07/86
411 528 RACHEWAD RAHUL J 29/01/87
412 529 MANISH KUMAR S 07/12/79
413 530 CHANDRA SHEKHAR MISHRA 01/11/82
414 531 RAGHUVEER P PATEL 14/02/84
415 535 ANURAG KESARWANI 20/12/79
416 536 SATENDRA SINGH 27/09/79
417 538 SMRITI MISRA 15/12/85
418 540 SANDEEP VASANTRAO 12/06/82
419 542 VIVAEK SAXENA 14/10/84
420 543 MONIKA JAIN 15/12/84
421 544 AVINAS BHIKHABHAI PANCHAL 16/10/86
422 548 GEETANJALI PATIL 18/05/79
423 552 SUJEET KUMAR 14/06/86AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 14
424 553 GOPINATH S 16/06/88
425 554 JAGANADH K 04/10/84
426 555 KRISHNA MOORTHY 15/05/86
427 556 RAM KUMAR J 16/02/85
428 557 BHAVANA TRIPATHI 01/10/85
429 558 RUMANE NIGAR SALIM 31/03/87
430 563 TANIA MUKHERJEE 05/02/84
431 564 KUSHAL D S 24/02/87
432 566 KAHANE KAUSTUBH J 18/12/86
433 567 DHEKANE SHRIKANT C 12/01/86
434 568 KATARIYA RAHUL C 10/06/86
435 569 PRASAD SUNNY NAGENDRA 23/10/84
436 574 PAI ALAKNANDA C 19/06/85
437 575 MONALISA NAYA 05/01/87
438 577 SHAH DASPITA BHAUPONDRAH 04/11/87
439 578 PALLAVI BAGHER 12/11/86
440 579 AMIT BHARAT SHINDE 25/10/85
441 580 BARVE VAIBHAV S 13/06/86
442 581 MANOJ SANKALA 12/12/84
443 582 AVTAR PACHAVRI 12/07/85
444 583 AMIT KUMAR SHRIVASTRVA 21/03/86
445 584 RAHUL P RUDRAKAR 18/06/85
446 585 SANTOSH HONNAVAR 24/10/85
447 586 NANADINI K 01/06/85
448 587 RANDIVE MAKARAND 29/01/86
449 590 TAPAS SADASIVAN NAIR 23/08/86
450 594 NEELAM SADHWANI 16/10/85
451 595 BHAKTI KADAGAD 02/07/87
452 596 VEENA 03/05/88
453 601 WANI MRUNALINI 21/05/87
454 604 SRIDHAR S 01/10/86
455 605 SURAJ MANIKRAO SATHE 28/05/86
456 606 BAPUSAHEB B AVHAD 02/12/85
457 607 SOMA SEKHAR REDDY 01/07/82
458 608 MANE SUBHANGI SHIVAJI 11/05/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 15
459 610 K B VATSALA 11/11/84
460 611 VIJAY H S 24/08/87
461 612 MAHESHD 28/0587
462 613 AMIT SINGH BHARATI 07/01/85
463 614 SHRAVAN KUMAR 18/03/86
464 615 AKHILA A 02/02/87
465 618 SAURAV VAISHNAV A 21/02/8
466 619 TARUN GOLANI 08/09/86
467 621 PAWAN KRISHNA 29/01/88
468 622 NARAYAN P V 13/01/86
469 623 ANOOB ABUBAKKA 23/02/85
470 624 RONAK BHANDARI 02/05/89
471 625 VIJAY NIRANJAN 22/11/87
472 626 RAHUL KUMAR JOSHI 05/04/86
473 627 UPMA GUPTA 12/04/85
474 628 VINOTH KANNAIAH 13/07/84
475 629 SUJANIYA SUBRAMANIAN 22/10/86
476 636 PATEL KAUSHALBHARAFKUMAR 30/08/86
477 638 S PRASANNA 24/06/85
478 639 KUMARI GEETANJALI 25/11/85
479 641 YADAV CHETAN TANJI 30/09/85
480 642 DARDARE SHOBHA JAGANNATH 08/10/86
481 643 SONAL AGARWAL 02/10/86
482 644 BIROLE UMESH VASANT 23/09/87
483 646 SHRAYANSH SHAH 31/01/86
484 647 BALATE MADHURI SOPAN 02/04/83
485 649 BHAVNA NARANG 28/09/86
486 650 BIRAJDER VIVEK V 06/04//84
487 652 KARRE ASHWIN KUMAR 19/10/85
488 653 SRAVAN KUMAR 18/08/87
489 654 MARATHE MANOJ M 07/01/88
490 655 KESARKHAME MILIND 16/09/84
491 656 DHAVAL KUMAR GORD 02/03/89
492 657 JALPESH S KAPURIYA 02/07/88
493 658 KHURANA RITESH KISHOR 08/09/84AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 16
494 660 BHASHKAR RAVI KUMAR 15/09/85
495 661 DEOTE NITIN PRABHAKARAN 23/05/86
496 662 NARWANE GANESH S 20/03/84
497 664 MANMOHAN 20/06/87
498 665 DHASUN RAJ V 17/09/86
499 666 SWAMINATHAN V 27/05/86
500 667 ARUN KUMAR T 10/06/86
501 668 VIKRANT B GOSAVI 10/10/88
502 669 GOSAVI PRIYANKA 28/02/86
503 670 PALKAR SHANTANU 16/03/87
504 671 PALLEWAR TUSHAR SUBHASH 30/04/87
505 672 SHINDE VAIBHAN DILIP 01/08/86
506 673 PISAL HRISHIKESH KRISHNA 04/02/87
507 674 AJITH DAVID THAMPI 16/11/85
508 676 MAHALE DINKAR LAXMAN 11/09/84
509 677 SANCHTI MAHESH ASHOK 30/08/87
510 678 ABINAV JAIN 27/02/88
511 679 JADHAV INDRANEEL ASHOK 03/04/87
512 680 ARVIND AROKIA RAJAN 01/07/87
513 682 DIVYAN SAMSON 02/02/87
514 683 KAMLESH KUMAR 13/04/85
515 684 AMA MEDALI CK 28/11/85
516 685 UPENDRA GUPTA 11/09/86
517 686 DEEPAK PESWANI 23/05/87
518 687 SAILENDRA PAWAR 02/02/87
519 689 PRIYA SENAN 03/10/84
520 690 RUSHIT SHAH 16/09/88
521 693 VIJAYA KUMAR A 20/12/83
522 696 VAIBHAV JAIN 15/04/86
523 698 SARANYA S 16/03/88
524 705 S SURESH 01/01/87
525 707 JAGRAM MEENA 05/05/84
526 711 SOURABH NAMDEO 15/01/86
527 712 HIMANSHO JAIN 30/06/84
528 713 SUMIT KUTHE 25/05/86AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 17
529 714 RAJYA LAKSHMI E 04/03/89
530 716 LAKHAN PATIDAR 11/05/82
531 717 NIDHI RAINA 20/06/86
532 724 MEENAKSHI DESHPANDE 22/02/89
533 725 SMITA ULASH MANE 30/08/85
534 726 LAGADE ANRUTA ASHOK 05/12/86
535 728 CHETNA S DHANDE 25/05/85
536 729 DIWATE SUNIL UMAKANT 08/01/85
537 730 PATIL SUSHANT ANIL 03//10/87
538 731 RUPESH SUBHASH BHOSALE 23/06/87
539 733 MITHILESH KIRAN 04/06/87
540 734 V A ARVIND 21/02/86
541 737 SUMIT AGASTY 14/04/87
542 745 SWAPNIL NITESH F 09/10/85
543 748 CHANDAN KUMAR SINGH 10/07/84
544 749 AARTI GUPTA 13/12/87
545 750 VIHWANATH S LALUGOL 07/03/86
546 751 DEEPAK S G 12/10/87
547 752 VIRESH MARGODI 07/07/87
548 753 PRITIBALA R SHARMA 17/06/86
549 754 VRUSHABENDRA HIREMAT 17/09/87
550 757 SUNIL KUMAR 31/08/85
551 761 DEVAJYOTI GUIN 21/04/84
552 762 BHIMANAGOND BIRADAR 20/07/86
553 763 HAMPANAGOUDA N PATIL 10/0786
554 764 BAPUGUDA PATIL 01/06/84
555 765 MANOVIJAY B ALASAGOND 23/07/84
556 766 GURUBASAVARAJ BIRADAR 31/07/86
557 767 PRADEEP KUMAR K S 27/05/85
558 768 VIJAY KUMAR HUDED 01/06/87
559 769 MEHULKUMAR BADUBHI RATHOD 15/08/88
560 770 KUNJAN V MODI 14/06/88
561 771 TEJESH GUNDEEWAR 25/02/87
562 772 POORANI G 31/05/87
563 774 SHEHAL KAILAS KARANDE 20/07/87AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 18
564 775 MULE KANCHAN ANNARAO 01/06/86
565 776 GARUD AJIT PRAKASH 25/06/84
566 777 CHAUNDKAR RAHUL MARUTI 16/06/86
567 779 PAVITRA 11/08/86
568 780 BAPAT KALYAN NILKANTH 28/12/88
569 782 ARBINA HAMID SHAIKM 01/08/86
570 783 B K RASHMI YADAV 09/02/88
571 784 SMIRITI SINHA 29/03/89
572 785 JAYATI AGRAWAL 09/11/88
573 786 NEHA CHOUDHARY 10/10/88
574 787 GUNA SEKARAN 04/10/84
575 788 GANESH MOHAN 13/09/83
576 792 JADHO NILESH RAMDAS 13/04/87
577 793 NITEEN AHIRE 04/08/82
578 794 YAMINI SINGH 10/07/84
579 795 RAHUL RANJAN 01/07/86
580 796 KAMBVPANI DASH 20/06/83
581 798 GIRISH VASANT GAIKWAD 18/12/81
582 799 RAHUL KUMAR 01/08/82
583 800 WASEEM NADAF 12/12/84
584 802 LAKSHMI PARAGANNAVAR 15/04/87
585 805 GHAISAS CHINMAY DILIP 26/05/87
586 808 M GANESH KUMAR 27/10/85
587 812 MULAY ARVIND 01/09/88
588 813 KIRAN K SHINDE 15/02/82
589 816 SANTOSH GUDAGANATTI 19/02/87
590 818 VIDYADHAR PULLATA 02/07/82
591 819 SANDEEP JOSE 09/05/83
592 820 SUDEEP JOSE 15/05/85
593 821 VYOMA VADHERA 19/11/85
594 822 NILESH D CHAUDHARI 08/10/86
595 823 VARGHESH ABRAHAM 03/06/84
596 835 ANAND KUSHAL PRIYA 19/10/84
597 837 GADBATL ASHLESHA 01/04/85
598 838 MAMTA DATTATRAYA 26/01/84AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 19
599 839 AKANKSHA 16/01/85
600 840 KULDEEP K R 25/07/80
601 841 SHALENDRA K R SINGH 15/04/84
602 845 ABHIK CHATTERJEE 15/04/87
603 846 SHANTANU SHUBHAM 06/04/85
604 847 HARSHAVARDHAN DILIPRAO 16/07/87
605 848 MAYANK JAIN 19/01/87
606 849 ANAND KUMAR 15/02/86
607 850 VIKAS VILAS ALURE 16/01/87
608 851 KSHIRSAGAR KETAN RAVINDRA 27/07/86
609 852 PRIYANKA PACHAURI 23/07/87
610 853 SURENDRA K GUPTA 25/02/84
611 854 SONIA MALHOTRA 30/05/87
612 855 PIYUSH RAJ 01/02/84
613 863 TEWANI ROHAN K 24/04/86
614 864 SHAHID A SAACHE 17/07/86
615 867 KRUTIKA NAIK 07/05/88
616 870 KULKARNI MAYURI ANANT 06/02/87
617 872 SAURABA SINGH 31/03/86
618 875 SVYASHA S THORAT 17/08/85
619 876 DHRUN SATISH PATEL 28/04/86
620 878 A PRADEEP 02/12/85
621 879 RAVINDRA B NARAD 21/12/86
622 880 JEJAS J GHOLAP 06/10/84
623 883 JIGAR RASIKBHAI PATEL 15/09/86
624 888 LATURAKAR AMIT M 19/04/86
625 889 KULKARNI SHRISWAROOP 23/05/86
626 890 AMOL DILEEP NATH 05/01/85
627 897 POORNIMA M P 11/12/85
628 899 SNEHA SUBHAS BALDOTA 09/07/87
629 901 DHANGAR DIPAK VIJAY 12/03/87
630 903 NAWALE NIKHIL B 22/12/87
631 904 AUTADE KIRAN MACHHINDRA 04/04/88
632 907 RACHANA DANGEY 02/06/82
633 908 KANAME SADHNA N 29/02/84AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 20
634 912 SEMALTI ARVIND 02/03/82
635 914 MANAS SHARMA 31/03/88
636 915 ANKUSH AGARWAL 15/02/88
637 916 BHARTIYA ASHUTOSH 16/02/80
638 919 KALIKA DUBEY 03/07/87
639 920 SUUARAN SAGAR BAJPAI 19/11/87
640 921 DHATRAK AMEY ASHOK 17/04/84
641 922 KATWAR PRITESH T 31/01/86
642 925 GABNI DHARMESHBAI 11/07/84
643 926 VIVEK KUMAR JAIN 04/12/88
644 928 ABHISHEK JAIN 21/06/87
645 929 RAJESH ROSHN 18/12/87
646 930 DESHMUKH SANKET 14/09/87
647 933 PATELKANHARAM N 23/04/87
648 934 MALLIKA KATAKWAR 08/12/82
649 936 LOMTE AMIT AHATRAO 23/10/82
650 938 KULKARNI ANUJA V 13/09/86
651 939 KUMRAH N MAHENDAR 01/06/87
652 942 PRIYANKA V NANIWADEKAR 23/02/87
653 946 PANDHARE RAJEDRA P 31/05/85
654 948 GANDHI SHWETA PRAKASH 03/01/87
655 949 SONALINI SINGH BAGHEL 13/07/86
656 950 ASHOK K 26/02/85
657 951 HASHIM A 10/12/86
658 952 RAGUL M 05/12/87
659 953 ABHIJIT D KUDALE 20/02/85
660 954 KHOSE SHRIKANT HARIDAS 25/05/86
661 955 KABNEMILESH SURESHCHANDRA 09/11/87
662 956 ADITYA S BARI 19/09/87
663 969 PATEL PARTH GIRISH 04/03/88
664 982 NIKAM SACHIN NAMDEO 26/02/86
665 983 GAYATRI NARULURI 11/02/80
666 984 RANJEET SINGH CHOUDHARY 19/07/86
667 985 PAYAL KUMARI 05/02/84
668 986 KATE PRACHI S 08/11/85AFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 21
669 987 TITTY MARY THOMAS 25/05/87
670 988 LOHE GEETA SUBHASH 30/04/85
671 989 KIRTI CHANDANA P 12/08/85
672 1002 MONIKA ARORA 25/07/77
673 1003 SAURABH TIWARI 31/01/85
674 1005 NILIMA ATMARAM LOKHANDE 08/04/86
675 1006 KOTALWAR SAMEER G 01/05/87
676 1008 VIKAS MARWAL 15/02/81
677 1009 SHIVAJI MARELLA 02/04/84
678 1010 VASANT MARAJA R 13/02/85
REJECTED LIST OF CAT PG 2012
S.NO. PROSPECTUS NO NAME
1 161 BHARONA BHARADWAJ
2 180 SWATHI LEKSHMI J L
3 211 AMRIT PRAKASH SINGH
4 262 D MANJUNATH
5 313 SRUTHI ARUN KUMAR
6 325 DURAIRAJAN T
7 333 APPU MATHIROGA RAJAN
8 376 HARSH DEO PANDAY
9 459 POOJA NAIR
10 470 SANJIB KUMAR DHAR
11 491 SABIN IFRAN CP
12 492 ALLEN JOE RODQISUES
13 592 G KIRAN KUMAR
14 616 K RAMA SUBBA RAO
15 645 FARHADEEBA RAJASAB
Appx BAFMC PG ADMISSION ENTRANCE EXAMINATION 2012
The nominal roll of candidates provisionally selected for AFMC PG Admission Entrance Examination 2012 to
be held on 15 January 2012 at AFMC Campus, Pune in Priority III, IV and V is listed below.
Admission Tickets for the examination for all candidates provisionally selected have been despatched by Speed
Post on 29 – 30 December 2011. If the Admission Tickets are not received by any candidate who has been
provisionally selected, they may report to the Officer In Charge, PG Admission Entrance Examination 2012,
AFMC with the original Prospectus bearing the prospectus number on the day of the examination/ photograph
attested by the Principal/ Head of the Institution.
For any clarifications, email OIC PG Admission Entrance Examination, AFMC 2012 on oicpgadm12@gmail.com
Page 22
16 715 VINOD PATIDAR
17 836 ANANT JADHAO
18 874 DHANGAR SRINIWAS B
19 900 SHREYAS SHAH
20 923 TADA NAYAN KUMAR
21 931 RAVEENA RNAIR
22 935 RAUNAK YASHWANTSHANRE
23 261 LT COL SURAJ SHUMSHER SINGH

Speak Your Mind